Cookies

Hrajeme férově, proto vás chceme požádat o souhlas se sběrem cookies. Díky vašemu souhlasu vám budeme moci zobrazovat relevantní informace. Souhlas se sběrem dat udělíte kliknutním na tlačítko “Přijmout všechny cookies”.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Ochrana osobních údajů

Velmi si ceníme Vaší důvěry a chráníme Vaše data před zneužitím.

Provozovatel internetového obchodu www.biosteel.cz společnost Hokejnet.cz s.r.o. se zavazuje respektovat soukromí všech svých zákazníků. Aby Vám ale mohly být nabídnuty kvalitní služby, je třeba znát některá vaše osobní data. Tato data jsou však velmi pečlivě chráněna před zneužitím a je s nimi nákládáno dle dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Jak to u nás funguje

Veškeré informace o Vás uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré získané údaje užíváme výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez Vašeho výslovného souhlasu nakládáme s Vašimi osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečena proti zneužití. Data jsou uchovávána na zabezpečených serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Společnost nalede.cz s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Stanete-li se zákazníkem našeho internetového obchodu www.NaLede.cz , dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o Vás a Vašich nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

Neposkytujeme data třetím osobám

V žádném případě neposkytujeme Vaše údaje a data, které uvádíte na našem obchodu dalším subjektům mimo společnost Hokejnet.cz s.r.o. Tyto data jsou citlivá a plně respektujeme jejich význam. Výjimkou jsou partneři zajišťujících platební styk jako jsou banky a správce dat on-line obchodu.

Společnost nalede.cz s.r.o. poskytuje důvěryhodným třetím stranám a veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a některé další údaje. Tyto statistiky však nikdy neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

Které údaje požadujeme?

Fyzická osoba

Každý zákazník musí při registraci uvést údaje nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky. Je-li zákazník fyzická osoba, jsou vyžadovány následující údaje:

  • jméno a příjmení
  • úplnou poštovní adresu, tj. ulice, město, PSČ
  • alespoň jeden funkční kontakt - telefonický, faxový, případně e-mailový

Všechny tyto informace jsou nezbytné pro jednoznačnou identifikaci kupujícího. Údaje jsou používány k přijetí objednávky, realizaci a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a dále pro veškerou komunikaci se zákazníkem. Údaje jsou uloženy v databázi, pokud uživatel nepožádá o jejich výmaz.

Požaduje-li zákazník doručování objednávek na jinou adresu, než implicitně uvedenou, může uvést alternativní adresu pro dodání zboží.

Právnická osoba

Vystupuje-li zákazník jako právnická osoba, měl by navíc uvést také údaje o firmě:

  • název firmy
  • úplnou poštovní adresu, tj. ulice, město, PSČ
  • alespoň jeden funkční kontakt - telefonický, faxový, případně e-mailový
  • kontaktní osobu
  • IČ a DIČ

Tyto údaje jsou důležité pro vyhotovení daňového dokladu obvykle vyžadovaný oběma stranami a to včetně všech patřičných náležitostí.

Vymazání z databáze

V případě, že chcete být vymazán z naší databáze stačí zaslat požadavek na e-mailovou adresu tom@hokejnet.cz a veškeré informace o Vaší osobě budou neprodleně vymazány.

Zasílání informačních sdělení

Pod pojmem informace se rozumí zasílání aktuálních sdělení o mimořádných nabídkách, slevách a výprodejích zboží z naší nabídky.

Dodržujeme zákon č. 138/2002 Sb. a své nabídky zasíláme pouze zákazníkům, kteří nám k tomu udělili svůj souhlas při registraci. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit v administraci osobních údajů a tím okamžitě zastavit zasílání výše uvedených informací.